Овчинников Костянтин Вячеславович

Резюме

Народився 9 лютого 1980 року. Закінчив Вінницький держаний технічний університет в 2002 році по спецальності "Автоматика та компютерні системи управління". У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Метод та засіб вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь" (05.11.13 - прилади та методи контролю та визначення складу речовин). Асистент кафедри метрології та промислової автоматики (МПА) з 2011 року.

Автор понад 20 наукових публікацій, 5 патентів України на корисну модель, в тому числі у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.